Katarzyna Łapińska, Twoja kandydatka do Rady Gminy:

Katarzyna Łapińska-Szymańska                                                            Smolec, 02.08.2011 r.

Do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Pana Antoniego Kopcia

W imieniu mieszkańców wsi Smolec składam zapytanie dotyczące transportu zbiorowego. W miesiącu lipcu firma Sevibus jedyny przewoźnik jeżdżący przez Smolec  rozpoczęła z gminą negocjacje dotyczące zwiększenia dotacji do organizowania dla nas przewozów.  Z zebranych przeze mnie informacji ustaliłam, że obecna dotacja wynosi 4.000 zł miesięcznie a Sevibus żąda podniesienia jej do kwoty 6.000 zł miesięcznie.

Nie ulega wątpliwości, że w miesiącach wakacyjnych ( lipiec i sierpień) transport masowy cieszy się mniejszą popularnością ze względu na wolne od szkoły i urlopy mieszkańców.

Nie ulega również wątpliwości, że rozwijająca się demograficznie wieś Smolec nie może zostać pozbawiona transportu zbiorowego.

Mam jednak w tej kwestii pytanie. Czy na mocy zawartego 7 grudnia 2009 r. porozumienia między Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie przekazywania dotacji celowych na sfinansowanie potrzeb komunikacyjnych społeczności Gminy Kąty Wrocławskie nie można aneksem poszerzyć zakresu porozumienia o linię autobusową do Smolca.

W zawartym porozumieniu gmina przekazuje do Wrocławia dotacje na:

Linia 133

WROCŁAW ( Brochów)- Chińska- Centralna- Konduktorska- Bardzka- Armii Krajowej-Borowska- Kamienna- Powstańców Śląskich-Racławicka-Skarbowców-Sowia-Krzycka-Kościelna-Wałbrzyska-Zabrodzka-ZABRODZIE

Linia 609

WROCŁAW( Dw. Świebodzki)- Robotnicza-Strzegomska-Gubińska-Chociebuska-Rogowska-Zemska-Żernicka-Jerzmanowska-Jarnołtowska-Samotworska- SAMOTWÓR

Zarówno Zabrodzie jak i Samotwór czyli stacje docelowe są wsiami, gdzie liczba mieszkańców jest znacznie mniejsza niż w Smolcu.  Linie 133 i 609 są liniami bardzo długim

i  nie tylko dowożącymi ludzi do określonego miejsca jak w przypadku linii 577

ul Ostrowskiego lecz rozwożącymi mieszkańców gminy po szkołach i zakładach pracy znajdujących się na dużej części Wrocławia.

W imieniu swoim i mieszkańców proszę o rozważenie kwestii aneksu do umowy z Wrocławiem o linię autobusową biegnącą przez Smolec tak jak jest to w miejscowościach Zabrodzie i Samotwór.

Do wiadomości: Wydział transportu w Gminie Kąty Wrocławskie, Radny Sebastian Kotlarz, Sołtys Smolca- Hieronim Kuryś

Katarzyna Łapińska- Szymańska
Radna ze Smolca

Odpowiedz, część pierwsza

Odpowiedz, część druga

UWAGA DZIECI I MŁODZIEŻ

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym „ Wspomnienia z wakacji”.

Format pracy A4, technika dowolna( farby, pastele, kredki, kolaż, wykorzystanie fotografii), praca z tyłu  musi posiadać metryczkę- imię, nazwisko, adres, wiek autora.

Termin składania prac do 8 września 2011 roku na kortach tenisowych przy ulicy Śliwkowej 134. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego podczas pikniku Pożegnanie Lata 10 września.

Do wygrania cenne nagrody.

Zapraszam

Katarzyna Łapińska-Szymańska

Rozstrzygnięcie konkursu 10 września 2011 roku podczas Pikniku ” Pożegnanie Lata”

W związku z przekroczeniem liczby trzech tysięcy mieszkańców w stałym obwodzie do głosowania nr 5 obejmującym swymi granicami miejscowość Smolec, dokonuje sie podziału stałego obwodu wyborczego na dwa mniejsze o numerach 5 i6 oraz wyznacza się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dla poszczególnych obwodów: Dla Obwodu głosowania nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu przy ulicy [...]

•    Wznowienie prac budowlanych w przedszkolu przy ulicy Wierzbowej Przewidziany termin zakończenia inwestycji 30 grudzień 2011 r. •    Wystąpienie mieszkanki Smolca Pani Doroty Wiatr w sprawie stojącej wody na ulicy Spółdzielców •    Odczytanie pism mieszkańców ulicy Spółdzielców  w sprawie asfaltowej nakładki •    Komunikat dla mieszkańców Smolca: Osoby zalegające z opłatami za wywóz nieczystości ( ponad [...]

W odpowiedzi na e-maila z dnia 21.07.2011r. uprzejmie informuję, że firma Grekor, wykonawca remontu świetlicy nie miał w zakresie robót napraw dachu nad sanitariatami, jednak na prośbę sołtysa oraz pracownika urzędu wykonała, bez zlecania (gratis), drobne uszczelnienia przy kominkach wentylacyjnych w dniach 12 – 14 lipca. Mimo to, nadal występowały przecieki i w związku z [...]

Do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Po wczorajszej wizji lokalnej w świetlicy wiejskiej w Smolcu stwierdzam, że w trakcie ostatniego tygodnia kiedy to opady deszczu były dosyć obfite  doszło do zalania części pomieszczeń świetlicy. Po rozmowie z sołtysem Hieronimem Kurysiem i członkiem rady sołeckiej Waldemarem Giglem dowiedziałam się, że gmina w zeszłym tygodniu w [...]


Subscribe